WYKUP DOWOLNĄ DIETĘ  DO KOŃCA MIESIĄCA KWIETNIA I ZAPŁAĆ MNIEJ

NIE WAŻNE CZY 1200kcl, 1500kcl, 1800kcl czy 2000kcl

JEDNA STAŁA CENA,

OFERTA LIMITOWANA